Menu Zamknij

Historia

Historia naszej poradni rozpoczyna się w 1978 roku powołaniem do życia Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Piekarach Śląskich. Dyrektorem, ale i twórcą została mgr Zofia Gajowska- pełniąca tę funkcję nieprzerwanie do 2007 roku.  Zatrudniono 7 osób, a zakres działania ograniczał się do 3 podstawowych działów: poradnictwa wychowawczego, zawodowego i  trudności w uczeniu się.

W 1983 roku siedzibą poradni ustalono budynek starej szkoły w dzielnicy Piekar Śląskich-Dąbrówce Wielkiej. Stopniowo adaptowano w niej nowe pomieszczenia dla  zwiększającej się grupy pracowników. Pomocą obejmowano coraz szerszą oraz zróżnicowaną grupę dzieci i ich rodziców. Nasilały się też bezpośrednie kontakty z nowo zatrudnianymi w szkołach pedagogami.

1993 rok przyniósł zmianę nazwy placówki na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Po 21 latach zasiedzenia w Dąbrówce Wielkiej nadszedł czas pakowania, poradnia zmieniła siedzibę. Od 2004 roku do dnia dzisiejszego pozostaje w budynku ówczesnego Miejskiego Gimnazjum Nr 4, a aktualnie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 13. Zmieniła się też w tym czasie  struktura zatrudnienia, w 2008 r. pracowało już 15 osób, dochodziły nowe zadania, pojawiały się  inicjatywy i pomysły na rozwój.

W 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, na emeryturę odeszła mgr Zofia Gajowska, a funkcję tę zaczęła pełnić mgr Sabina Muller. Poradnia w dalszym ciągu rozwijała się, realizowała coraz szerszy zakres diagnozy, poszerzała katalog dostępnej terapii indywidualnej i grupowej, szukała rozwiązań bieżących problemów.

Charakterystyczną cechą naszej placówki już od 2000 roku była otwartość na potrzeby środowiska lokalnego i podejmowanie działań wykraczających poza mury poradni  i terytorium miasta.

W latach 2000-2006 placówka organizowała corocznie Powiatowe Sympozja Integracyjne, a w latach 2008-2010 Forum Dzieci. Od 2011 do 2018 roku poradnia zapraszała wszystkie osoby zainteresowane praktycznym wymiarem psychologii i własnym rozwojem na wykłady i warsztaty pod nazwą Spotkania z Psychologią.

Kolejnym etapem rozwoju naszej placówki było objęcie od 2006 roku opieką dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Powstała wtedy Sala Zabaw Dziecięcych, a korytarze zapełniły się zabawkami dla najmłodszych klientów. Coraz częściej pracownicy poradni opuszczali jej mury i ruszali w teren, prowadząc szereg warsztatów dla uczniów w szkołach, prelekcje dla rodziców i szkolenia dla Rad Pedagogicznych, przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy. W czasie wakacji i ferii zimowych ruszyły zajęcia kreatywne dla dzieci.

2017 rok przyniósł kolejne zmiany, przy poradni powstał Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, udzielający kompleksowego wsparcia dzieciom właściwie już  od urodzenia.

2018 rok to czas pożegnania z mgr Sabiną Müller i objęcie stanowiska dyrektora poradni przez mgr Katarzynę Miroszczuk.

Poradnia się rozbudowywała-powstały kolejne specjalistyczne pomieszczenia, w tym nowoczesna sala terapii polisensorycznej, zatrudnieni zostali kolejni pracownicy- specjaliści i w efekcie liczba pracowników aktualnie to blisko 30 osób.

Nadal się zmieniamy, unowocześniamy, szukamy nowych i skutecznych form pomocy oraz wsparcia dla naszych klientów. Naszą ideą jest towarzyszenie w rozwoju od urodzenia do czasu osiągnięcia dojrzałości psychicznej, społecznej i emocjonalnej.

Skip to content