Menu Zamknij

Rejon działania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w Piekarach Śląskich, a także dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola, szkoły lub placówki, zamieszkałym w Piekarach Śląskich.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną (w tym wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących oraz słabowidzących i niewidzących z terenu Piekar Śląskich prowadzi Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach. Wymagane jest skierowanie wydawane przez dyrektora PPP w Piekarach Śląskich.

Skip to content