Menu Zamknij

Dla uchodźców

Fundacja „Twarze depresji” dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden i Takeda Pharma uruchamia program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy – dzieci i osób dorosłych, mieszkających w Polsce, a także tych, którzy dopiero do Polski przyjechali lub zostali w swoich domach na Ukrainie.

Фундація «Обличчя депресії», завдяки фінансовій підтримці Nationale-Nederlanden і Takeda Pharma, розпочинає програму безкоштовної дистанційної психологічної та психіатричної допомоги для громадян України, а також для дітей та підлітків, які проживають у Польщі, а також для тих, хто має просто приїхали до Польщі або залишилися вдома в Україні.

Фонд „Лица депрессии”, благодаря финансовой поддержке Nationale-Nederlanden и Takeda Pharma, запускает программу бесплатной дистанционной психологической и психиатрической помощи гражданам Украины, в том числе детям и молодежи, проживающим в Польше, а также тем, кто только что приехал в Польшу или остался жить в своем доме в Украине.

Bezpłatna szkoła online dla dzieci z Ukrainy

Projekt bezpłatnej szkoły online dla dzieci ukraińskich odpowiada na dwie pilne potrzeby:
Dostęp uczniów ukraińskich do edukacji uzupełniającej w ich ojczystym języku.
Możliwość kontynuacji aktywności zawodowej dla nauczycieli z Ukrainy.
Do Szkoły Online może uczęszczać każdy uczeń z Ukrainy.
Współpracujemy również z dyrektorami polskich szkół. W zajęciach biorą udział także dzieci zgłaszane przez polskie placówki, do których uczęszczają (uczniowie mają tam zabezpieczony sprzęt komputerowy i opiekę).


Проект безкоштовної онлайн-школи для українських дітей відповідає на дві потреби:
 Доступ українських учнів до додаткової освіти рідною мовою.
 Можливість продовження професійної діяльності для вчителів з України.
Взяти участь в онлайн-школі може кожен учень з України.
Також ми співпрацюємо з директорами польських шкіл. Заняття також відвідують діти, яких зголошують польські заклади освіти, які вони відвідують (учні мають комп’ютерне обладнання та опіку).

Skip to content