Menu Zamknij

Formy pomocy na terenie poradni

Diagnoza

Diagnoza to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu.

Pozwala scharakteryzować funkcjonowanie dziecka, określić jego mocne i słabe strony.

W poradni przeprowadzamy diagnozy:

  • psychologiczne
  • pedagogiczne
  • logopedyczne
  • związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
Paper photo created by rawpixel.com - www.freepik.com
People photo created by freepik - www.freepik.com

Porady/Konsultacje

Porada lub konsultacja psychologa/pedagoga to wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów związanych z rozwojem i wychowywaniem dzieci. Podczas konsultacji specjalista udzieli porad wychowawczych, podpowie, gdzie i jakiej pomocy należy szukać w określonej sytuacji oraz wyjaśni wątpliwości, czy  zachowania i trudności dziecka wymagają pomocy specjalistycznej, czy może stanowią normę rozwojową. Porady/konsultacje są skoncentrowane na problemie i ograniczone w czasie (jedno/kilka spotkań).

Diagnoza

Paper photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Porady / Konsultacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

People photo created by freepik - www.freepik.com

Badanie przesiewowe wzroku / słuchu

Woman photo created by pressfoto - www.freepik.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Badanie przesiewowe wzroku / słuchu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Woman photo created by pressfoto - www.freepik.com

Działania terapeutyczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

House photo created by freepik - www.freepik.com
House photo created by freepik - www.freepik.com

Terapia psychologiczna/psychoterapia

Psychoterapia zwana też czasem terapią psychologiczną to taka forma celowych działań, która ma na celu wywołanie zmiany w funkcjonowaniu danej jednostki, poprzez korektę zaburzeń w zachowaniu czy przeżywaniu. Podjęcie terapii może pomóc dziecku i członkom jego rodziny w lepszym rozumieniu zachowania własnego oraz innych ludzi, a w efekcie umożliwić wzajemne porozumienie. Terapia daje szansę na zmianę niepożądanych zachowań, poprzez nauczenie się nowych, korzystniejszych w codziennym funkcjonowaniu. Psychoterapię można realizować w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej.

Doradztwo zawodowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

People photo created by pch.vector - www.freepik.com

Doradztwo zawodowe

People photo created by pch.vector - www.freepik.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zajęcia grupowe na terenie poradni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Banner photo created by gpointstudio - www.freepik.com
Banner photo created by gpointstudio - www.freepik.com

Zajęcia grupowe na terenie poradni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Profilaktyka

Background photo created by pressfoto - www.freepik.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Profilaktyka

Profilaktyka – są to działania oparte na znajomości czynników ryzyka, wiedzy o czynnikach chroniących, modelach wyjaśniających zjawisko zachowań ryzykownych oraz skutecznych strategiach profilaktycznych (np. rozwijania umiejętności życiowych i wychowawczych, edukacji normatywnej, przekazu informacji, wsparcia mentorów).

W naszej placówce podejmowane są działania profilaktyczne w formie konsultacji, warsztatów, wykładów, treningów umiejętności, realizacji programów rekomendowanych z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień, profilaktyki innych zachowań problemowych u dzieci i młodzieży oraz własnych, autorskich programów, które są zróżnicowane i dostosowane do specyfiki odbiorców. Poradnia współpracuje przy prowadzeniu programów profilaktycznych z innymi instytucjami w środowisku lokalnym (np. Urząd Miasta, szkoły).

Background photo created by pressfoto - www.freepik.com

Inne formy pomocy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

People photo created by pressfoto - www.freepik.com
People photo created by pressfoto - www.freepik.com

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to zespół działań podejmowanych na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej poprzez uruchomienie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów jednostki, odbudowanie jej poczucie własnej wartości, siły i mocy. Tego typu wsparcie pozwala odzyskać kontrolę nad sytuacją i bezpośrednim otoczeniem oraz przywraca umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Skip to content