Menu Zamknij

Webinary dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich serdecznie zaprasza rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na webinary, które odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Teams. Webinary poprowadzi pani Anna Pawłowska, psycholog i doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich

Tematyka webinarów:

Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły/ zawodu, termin: 16 maj godz. 16.30 (1,5 h).

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM4MTY1NDAtNzNmOS00YjE4LWJmMGUtZGY2MGMxY2Q2NGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213afe9a8-f496-440b-aacd-69b06ba3fc38%22%2c%22Oid%22%3a%228249202a-4049-4fe9-9fb2-619122c24fa8%22%7d25 maj godz. 17.00 Moje dziecko dorasta  – aspekty skutecznej komunikacji (1,5 h).

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM2OTM0ODEtY2I4Zi00ZmIyLTg4YjktYzkwMDE4MDI4YTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213afe9a8-f496-440b-aacd-69b06ba3fc38%22%2c%22Oid%22%3a%228249202a-4049-4fe9-9fb2-619122c24fa8%22%7d

 

Zapraszamy do kontaktu: pod numerem telefonu 32 287-97-62 lub poprzez pocztę mailową: a.pawlowska@poradnia.piekary.pl

Skip to content