Menu Zamknij

Webinarium dla rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców na prelekcję „Zwykła chandra czy już depresja?”. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej w dniu 25 kwietnia o godz. 17.00. Prelekcję poprowadzi Pani Małgorzata Bożek, psycholog i psychoterapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich.

 

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRkNGQ1MTAtMDFlZS00NDgxLTlhZjQtZmQyMzc5MjU4MzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213afe9a8-f496-440b-aacd-69b06ba3fc38%22%2c%22Oid%22%3a%2283bb0286-fb43-4b09-9a70-f55ea065e612%22%7d

Skip to content